SYSTEM „POLA”

System, który nie dopuszcza do skażeń mikrobiologicznych i chemicznych wody w wysoko obciążonych obiektach wodnych (baseny, pływalnie itp.)

Jak pokazuje praktyka, pomimo stosowania zgodnych z normami urządzeń, dochodzi do problemów związanych z higieną wody w basenach i na pływalniach. Ze względu na zwiększone wymogi co do higieny wody w basenach oraz kosztów eksploatacyjnych spowodowanych m.in. nowymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami, duża liczba basenów wymaga działania.

Może to dotyczyć np. w większym kompleksie wszystkich cykli oczyszczania basenu lub tylko pojedynczych cykli w pływalniach z bardzo dużym obciążeniem klientów. Przyczyną może być duża ilość klientów, jak również wady w procedurach i nieprawidłowe sterowanie procesami.

Skutkami może być przekroczenie chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych limitów, a więc nieuchronnie z tym związane kłopoty z urzędami. Ale zdarzają się również skargi składane przez gości. Ani jedno, ani drugie nie powinno się zdarzyć, gdyż może to spowodować ogromne szkody dla obiektu i zmniejszenie liczby klientów.

Poniżej przedstawiamy, sprawdzony od lat "rozszerzony" proces oczyszczania, który jako procedura ze swoimi substancjami czynnymi jest częścią składową rozporządzenia o higienie basenów. Ważnym elementem w tej metodzie jest procedura wstępnego oczyszczania wody.

Metoda ®Pola

W przypadku Metoda®Pola rys. 2 chodzi o „poszerzenie przygotowania” w celu polepszenia efektów oczyszczania wody basenowej, przy zastosowaniu kombinacji procesu zgodnie z (np. DIN, ÖNORM lub SIA). Przy tym procedury standardowe Flokulacji - Filtracji - Dezynfekcji (Chlorowanie) do tego stopnia są poszerzone, że teraz do wody do zwykłej flokulacji dodawany jest jeszcze PolaClear, a po filtrowaniu do filtratu dodawana jest dodatkowa dawka PolaOxyd do chlorowania standardowego (patrz rys. 1 - schemat oczyszczania).

Dawkowanie tych obydwu płynnych produktów PolaClear i PolaOxyd odbywa się systematycznie przy pomocy pomp dozujących - zazwyczaj pomp przewodowych. Dozowane dawki wynoszą w przypadku PolaClear 0,6-0,8 ml/m³ a w przypadku PolaOxyd 0,1 - 0,3 ml / m³ przetłoczonej wody

Dozowanie środka flokulacyjnego PAC (np. z PolaFloc 12 - 14% Al2O3) wynosi około 0,3 - 0,8 ml / m³. przetłoczonej wody. Przy pomocy PolaClear dochodzi w połączeniu z flokulantem PAC do znaczenie lepszej filtracji flokulacyjnej (przesunięcie potencjału zeta w celu lepszej koagulacji, aktywniejsze powierzchnie, szybsza hydroliza, etc.). Poprzez to istnieje możliwość lepszego i skuteczniejszego usunięcia z obiegu wody wytrąconych substancji filtracji mechanicznej - jeszcze przed etapem dezynfekcji.

Bardzo ważne jest, aby przez oczyszczanie (flokulację i filtrację) otrzymać jak najlepszy filtrat! Tylko w taki sposób przy kolejnym chlorowaniu może być "chlorowanych" więcej małych ilości substancji!

PolaOxyd jest stabilizowanym roztworem chlorynu produkowanym według specjalnych procedur ze szczególnymi właściwościami. Nie da się on porównać do "zwykłego" roztworu chlorynu ! Przy pomocy PolaOxyd w chlorowanej wodzie w basenie można uzyskać bezpiecznie dwutlenek chloru, "in situ" bez zasolenia chlorynu. w wodzie znajduje się mieszanina dwutlenku chloru / chloru , które mogą być na potrzeby basenu oddzielnie określone przy pomocy pomiarów fotometrycznych. Dodatkowe poszerzenie powinno odbywać się przy filtracji za pomocą filtracji wielowarstwowej specjalnym aktywnym węglem granulowanym (typu: PolaCarb).

Zaawansowana flokulacja z PolaClear

Rys. Metoda Pola
Rys. Metoda®Pola - PolaClear®

Przy pomocy tych etapów jest możliwe znaczne zmniejszenie niepożądanych i częściowo niebezpiecznych dla zdrowia produktów reakcji ubocznych chloru, jak również zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego.

Dochodzi również do poprawienia komfortu kąpieli, ponieważ praktycznie nie istnieją dodatkowe obciążenia ze strony produktów ubocznych chloru zawierających azot lub węgiel.

Również w przypadku wody filtrowanej PolaClear i PolaOxyd nie powodują one dodatkowych obciążeń dla ścieków.

Substancje czynne środków PolaClear i PolaOxyd oraz sama procedura są częściami składowymi austriackiego rozporządzenia o basenach. (Prawnie zatwierdzone metody)

Rys. Metoda Pola Rys. Metoda Pola