PRODUKTY SYSTEMU „MAVOX”

Tworząc nasze linie produktów, działamy zgodnie z wyznawaną przez nas główną ideą, by możliwie bez użycia chemikaliów i w nieszkodliwy dla środowiska sposób, przetwarzać i dezynfekować wodę. Poprzez metodę kombinacji promieniowania UV i ozonu, gwarantujemy najlepszą jakość wody, bez podrażnienia skóry, błony śluzowej albo oczu, przez możliwie największe zabezpieczenie przed infekcjami patogenów.

Ponadto nasze wysokiej jakości produkty, charakteryzują się łatwością obsługi i zarządzania, efektywnością energetyczną i niskimi kosztami utrzymania.

Seria MAVOX

Praktyka pokazuje, że korzystanie tylko z promieniowania UV w procesach oczyszczania wody – zwłaszcza w basenach i powierzchniach stawowych – przynosi w rezultacie mniej zadowalające wyniki. w związku z tym EKO-AQUA-JACK wdraża technikę połączenia promieniowania UV oraz ozonu i w tym celu rozwinęła systemy i procedury.

SOL-UV® LegioDes®

Istnieje mnóstwo sposobów zwalczania bakterii Legionella. Ale większość nie przynosi pożądanego rezultatu. Dlatego firma SOL-UV® opracowała LegioDes® - unikalny 3.-barierowy proces.

SOL-UV® Aqua lnduct-profi®

Aqua lnduct-profi® oferuje wolną od chemikaliów i praktycznie niewymagającą konserwacji ochronę przed kamieniem kotłowym, osadzającym się na powierzchniach, w rurociągach i urządzeniach (do max. 80° C). Pozwala to ograniczyć konieczność używania chemikaliów i tym samym istotny wkład w ochronę środowiska.