PRODUKTY SYSTEMU „POLA”

PolaClear

Wzmacniacz flokulantu (promotor), który jako substancja aktywna zawiera ujemnie naładowane makrocząsteczki (kwas krzemowy-tetrahydroksoglinian). Przez flokulanty (sole glinu i żelaza) zdestabilizowane (odprowadzane) brudne koloidy osadzają się na łańcuchach kwasu krzemowego. Mechanizm działania PolaClear jest również znany jako "Dual System". Działanie dodatnio naładowany flokulantów jest wzmocnione przez ujemnie naładowane składniki aktywne PolaClear.

PolaCarb

Specjalny wyselekcjonowany wysokiej jakości granulat aktywnego węgla, który tworzy barierę dla wszelkich zanieczyszczeń i mikroorganizmów powodując ich zatrzymanie.

PolaOxyd

Produkt nieorganiczny wspiera w sposób celowy – dzięki specjalnym właściwościom redoks – skuteczność działania chloru. Dzięki stosowaniu go jako środka oksydacyjnego i czyszczącego wodę w połączeniu z chlorem możliwe jest uzyskanie wyższej skuteczności oksydacji składników wody, jak również niszczenia zarazków.

Wiadomym jest, że mieszanina chloru i ditlenku chloru ma lepszą skuteczność jeśli chodzi o zabijanie bakterii.

PolaFloc

Flokulant - koagulant do uzdatnienia wody z odpowiednią zawartością aluminium

Rys. Metoda Pola Rys. Metoda Pola

PolaPirin

Bardzo skuteczny utleniacz - utlenianie i czyszczenie - (produkt łączony na bazie chloru i tlenu) - bez znanych skutków ubocznych różnych produktów chloru - do wykorzystania w prywatnych basenach.

PolaVital

PolaVital jest granulatem „aktywnego tlenu” – na bazie nadtlenomonosiarczanu potasu, idealna oksydacje i czyszcvzenie wody w niecce basenu bez obciążenia nieprzyjemnymi zapachami, podrażnień skóry i oczu oraz bez innych zakłóceń. Stosowany w basenach prywatnych.