W jaki sposób działa promieniowanie UV-Ozon?

Promieniowanie słoneczne UV (światło ultrafioletowe) używane w celu dezynfekcji wody:

Po naświetleniu wody promieniowaniem ultrafioletowym (UV-C) dochodzi do inaktywacji szkodliwych mikroorganizmów. Oznacza to, że wysokoenergetyczne promieniowanie światła UV, o określonej długości fali, wywołuje w komórkach bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów, reakcję, która uniemożliwia przeprowadzanie procesów życiowych. Promieniowanie UV w porównaniu z traktowaniem chemicznym, jest absolutnie neutralne, nie zostawia pozostałości w wodzie i jest przyjazne dla środowiska.

Ozon (O3) jako naturalna składowa różnych warstw ziemskiej atmosfery:

Ozon powstaje pod wpływem promieniowania UV o długości 185nm (nanometrów), natomiast poprzez wyższe promieniowanie UV o długości 256nm, zostaje „zniszczony”, ewentualnie unieszkodliwiony. Jest to wykorzystywane przy oczyszczaniu, oksydacji i dezynfekcji wody.

Cząsteczka ozonu składa się z trzech atomów tlenu (O3), przy czym trzeci atom tlenu jest stosunkowo swobodnie związany z dwoma pozostałymi. Przy oczyszczaniu wody cząsteczka ozonu i „brudna” cząsteczka zderzają się ze sobą (patrz grafika po prawej) i zachodzi w ten sposób reakcja chemiczna – utlenianie. Reakcja ta uwalnia trzeci (swobodnie związany) atom tlenu z ozonu i niszczy cząstki organiczne, jak np. bakterie, wirusy, grzyby i glony.

Zalety używania metody kombinacji UV-Ozon.

UV – do inaktywacji – i ozon – jako środek wspomagający utlenianie – przydają się najlepiej przy przyjaznym dla środowiska oczyszczaniu i dezynfekcji wody, jako że:

• Są przyjazne dla środowiska i mają wysoki stopień skuteczności
• Nie pozostawiają w wodzie zanieczyszczeń
• Wykorzystanie naturalnej cząsteczki ozonu, który powstaje z atomów tlenu, pod wpływem promieniowania UV
• Umożliwiają minimalizację użycia chemii.

Uwaga! Nie wszystkie systemy i metody oparte na kombinacji, umożliwiają osiągnięcie zamierzonego efektu. Wiele tanich produktów, znajdujących się na rynku, jest z powodu braku specjalistycznej wiedzy i nieautoryzowanego użycia, całkowicie nieskuteczna. Nasze serie produktów SOL-UV® MAVOX, LegioDes® i Aqua Induct-profi® zostały opracowane dzięki wieloletnim badaniom i rozwojowi. Tylko tak możemy zagwarantować wysoką jakość i wydajność.